Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Levere næringsoppgave

Unngå tvangsmulkt – levér næringsoppgaven innen 31. mai

Leverer du næringsoppgaven for sent blir du ilagt tvangsmulkt på 1150 kroner for hver dag du ikke leverer. Dette ble innført i 2017 for å sørge for at næringsoppgaver blir levert i tide.

Tidligere hadde det ikke store konsekvenser dersom man ikke overholdt fristen for levering, spesielt dersom man sørget for å levere skattepapirene før skattekontoret foretok en skjønnsligning.  

Hva er tvangsmulkt? 

“Mulkt” er en pengebot som virksomheter kan få dersom de ikke levere inn opplysninger til myndighetene i tide. Dette gjelder altså for bedrifter og organisasjoner – lønnsmottakere og pensjonister kan ikke få tvangsmulkt. 

Tvangsmulkt kan man få ved manglende levering av blant annet aksjonærregisteroppgaven, a-meldingen, mva-meldingen og ikke minst skattemeldingen eller næringsoppgaven for næringsdrivende og aksjeselskap.  

Søk om utsatt frist i tide

Alle næringsdrivende kan benytte søknadsskjema i Altinn for å søke om utsatt levering av skattemeldingen for næringsdrivende. Fristen er 31. mai. Her kan du søke om utsatt levering på Altinn.

En slik søknad gir 30 dagers utsettelse. Dersom man leverer etter den utsatte fristen, må det vedlegges en begrunnelse for dette. Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse på inntil 10% av sine klienter.  

PS! Dersom du har Accountor til å ta seg av regnskapet ditt er det ofte de som tar seg av dette for deg. Forhør deg med din kontaktperson i Accountor om du lurer på det.

Hva skjer dersom man ikke har sendt inn næringsoppgaven og ikke søkt om utsatt frist? 

Skatteetaten sender varsel og betinget vedtak til de som ikke har levert innen 31. mai. Dette kommer i samme brev, og her står det også opplyst om ny frist for å levere for å unngå tvangsmulkt.  

Dersom man ikke leverer innen fristen som står oppgitt i brevet, blir man ilagt tvangsmulkt. I 2019 utgjør tvangsmulkten 1150 kroner per dag.

Dersom næringsoppgaven ikke leveres, kan man i verste fall ende opp med en tvangsmulkt på hele 57.500 kroner. Mulkten påløper hver dag inntil opplysningene er levert, eller maksgrensen for tvangsmulkt er nådd. 

Hvis du vil ha hjelp til å sikre at alt går riktig for seg i regnskapet – ta kontakt med oss i Accountor. Vi gir deg et tilbud, som gjør at du kan bruke tiden din på andre ting.

Les mer: Hvilken næringsoppgave skal din virksomhet levere?

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!