Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Skattemeldingen 2019

Skattemeldingen er klar – dette er nytt i år

4. april 2019 gjøres skattemeldingen for 2018 tilgjengelig elektronisk.

Samme dag starter også utsendelsen av skattemeldingen på papir til de som ikke er registrert for å motta den elektronisk. Som tidligere år er skattemeldingen en foreløpig beregning, og man må selv sørge for å korrigere og oppgi korrekt informasjon. I år er det også noen endringer i skattemeldingen, som man må få med seg.

Frist for å endre skattemeldingen

For privatpersoner er fristen for å endre og levere skattemeldingen 30. april, mens de næringsdrivende har frist til 31. mai. Dersom man ønsker utsatt levering av skattemelding er fristen for å søke om dette samme dato som leveringsfristen.

Nytt om kortidsutleie i skattemeldingen

De nye skattereglene for korttidsutleie av bolig trådte i kraft i 2018, også omtalt som «Airbnb-skatten», hvor utleie av egen bolig i mindre enn 30 dager medfører skatteplikt etter en sjablongmetode. Sjablongmetoden innebærer at leieinntekt inntil 10.000 kroner i året er skattefritt. For overskytende beløp vil 85% av leieinntekten være skattepliktig.

For korttidsutleie av bolig er det fra i år av en ny post i skattemeldingen hvor skattepliktig korttidsutleie skal innrapporteres, «post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig».

Les mer om korttidsutleie av egen bolig her

Andre endringer i skattemeldingen

Skatteklasse 2 er fjernet

Skatteklasse 2 for samlet beskatning av inntekt for samboere og ektefeller er fjernet. Formue vil fremdeles beskattes samlet for ektefeller.

Du kan nå utnevne en kontaktperson for dine skatteforhold

Det har kommet en ny post i punkt 1.5.13 i skattemeldingen hvor man kan oppgi navn og e-post til fullmektig eller kontaktperson som man selv ønsker at Skatteetaten skal ta kontakt med om dine skatteforhold

Nytt skjema for gevinster, tap, utbytte, formue på aksjer

Nytt skjema for gevinster, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle poster «RF-1159». Dette har også ført til formue av norske aksjer som ikke er børsnotert og formue av utenlandske aksjer som ikke er i verdipapirregistret ikke lengre skal inngå her. Noen av postene har også endret navn.

Merknadsfeltet for fritekst borte

Post 5.0 er i år som i fjor fjernet. Denne posten var tidligere et merknadsfelt for å skrive inn fritekst. I år som i fjor må man legge ved vedlegg dersom man har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre opp korrekte beløp i skattemeldingen.

Andre mindre endringer

For noen poster i skattemeldingen er det lagt til nye rader, nye postnavn og lignende. Sjekk Skatteetatens side for en detaljert oversikt.

Les mer om skatteregler: Nye skatteregler for personalrabatter

Ny skattemelding for personer med enkle skatteforhold

Skatteetaten er i gang med å utvikle en helt ny skattemelding, og det er planlagt at mange av oss skal få denne i 2020. I år vil noen skattepliktige med enkle skatteforhold, eksempelvis de som ikke har aksjer, verdipapirer eller driver næringsvirksomhet, være med i testingen.

Endringen består i hovedsak av endret oppsett og utseende, hvor ulike poster som naturlig hører sammen er gruppert sammen.

Og når kommer skattepengene?

Etter at leveringsfristen er utløpt 30. april, vil skattemeldingene behandles fortløpende ved de enkelte skattekontorene. Endelig skatteoppgjør vil bli sendt så snart det er klart, og de aller fleste vil få utbetalt skatt til gode i juni. Dersom man ikke får skatt til gode utbetalt i juni, vil neste mulighet være august, med løpende oppgjør frem til slutten av oktober. Alle som leverer skattemeldingen på papir vil få skatteoppgjøret tidligst i august.

Få hjelp med skatterapportering for bedriften din! I Accountor har vi lang erfaring med å hjelpe både store og små selskaper med regnskap og innrapportering til myndighetene. Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan du kan gjøre regnskapet ditt mer effektivt.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!