Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

fradrag skattemeldingen

Skattemeldingen: Sjekk at du har fått alle fradragene du har krav på

Å kontrollere skattemeldingen og undersøke om Skatteetaten har registrert alle fradragene du har krav på, kan være en god investering.

Å droppe å kontrollere skattemeldingen er risikofylt også fordi du står juridisk ansvarlig for at opplysningene stemmer, og gjør de ikke det kan du risikere straffeskatt. Her er en oversikt over de viktigste punktene på skattemeldingen du bør sjekke, og hvilket fradrag folk flest overser.

Trenger du hjelp med regnskapet? Les mer om hvordan løsningene våre kan hjelpe deg med å få oversikt over økonomien i ditt selskap

Endret livssituasjon?

Når livet endrer seg, vil ofte også skatten endres. Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning er alle eksempler på forhold som kan påvirke hvilke fradrag du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt. Skattemeldingen du mottar hvert år lages på bakgrunn av opptil to år gamle opplysninger, og mye kan ha skjedd i din privatøkonomi i mellomtiden. Det er derfor viktig å kontrollere skattekort og skattemelding slik at du ikke trekkes for mye eller for lite skatt, og sist men ikke minst; ikke betaler for mye eller for lite skatt.

Reisefradrag i forbindelse med arbeid

Dette fradraget er det folk flest overser. Har kan det være mange som har gått glipp av betydelige beløp. Pendling til og fra arbeidsplassen, overnatting borte fra hjemmet på grunn av jobb og yrkesreiser er fradragsberettiget under visse vilkår.

Ekstra reisevei til jobb grunnet levering til barnehage eller SFO

Dersom du har ekstra reisevei til eller fra arbeid fordi du kjører barn til barnehage, regnes dette ikke som en arbeidsreise. Man kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagpass dersom det er en omvei til arbeidsplassen. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir deg rett til fradrag, og det gis fradrag med 1,5 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektivtransport.

Utgifter til bompenger eller ferge mellom hjem og arbeidsplass

Dersom du bruker bil og har faktiske utgifter til bom og/eller ferge som overstiger 3 300 kroner i året, kan du få fradrag for disse dersom reisetiden med bil er to timer kortere tur-retur sammenlignet med rutegående transportmiddel. Dersom utgiftene er på mer enn 3 300 kroner per år, kan hele beløpet trekkes fra. Videre er slike fradrag begrenset til rimeligste betalingsmiddel, det vil normalt si abonnementsordning, flerreisekort eller lignende.

Salg av eiendom med tap

Ved salg av tomt med tap, føres denne til fradrag i skattemeldingen. Tap ved salg av tomt er alltid fradragsberettiget, tilsvarende er gevinst ved salg av tomt alltid skattepliktig.

Når det gjelder bolig har man kun krav på fradrag dersom du har brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 månedene og/eller eid boligen i under ett år, regnet fra du overtok boligen, tok den i bruk eller den var ferdigstilt frem til du aksepterer et bud på boligen. For fritidseiendom gjelder egne regler om fradragsrett ved salg med tap.

Verdsettelsesrabatt i formuesskatten for aksjer

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt i formuesskatten på 10 % for aksjer og driftsmidler. I postene hvor verdien er forhåndsutfylt eller skal oppgis, skal verdien oppgis før verdsettelsesrabatten, da rabatten beregnes automatisk ved fastsettelsen av skatteoppgjøret. Denne ordningen fører til lavere formuesskatt for de som er i formuesposisjon, og gjør det mer attraktivt å investere i aksjer. Denne rabatten øker til 20 % i 2018.

Oversikten i denne artikkelen gir ikke en uttømmende oversikt over alle fradrag en kan ha krav på. Benytt Skatteetatens fradragsveileder for å se hvilke fradrag du kan ha krav på.

Trenger du hjelp med regnskapet? Ta kontakt med oss

 

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!