Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

registrere fusjon

Skal du registrere fusjon eller kapitalnedsettelse i 2018? Her er de viktige fristene

Når selskapet ditt planlegger fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må du melde fra om det til Foretaksregisteret.

Fristen for å sende inn melding slik at dette blir registrert innen utgangen av året er 20. oktober. Her er gangen i det når du for eksempel skal registrere fusjon.

Helelektronisk saksbehandling – frist 20. oktober

Når man i selskapet vedtar at man vil gjennomføre en fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må man sende melding om dette til Foretaksregisteret. Nytt i år er at saksbehandlingen er helelektronisk.

Vedtaksmeldingen må være mottatt av Foretaksregistret innen 20. oktober. Jo tidligere meldingen om vedtaket sendes inn, dess større er sannsynligheten for at registreringen er gjort innen årsskiftet. Etter at vedtaksmeldingen mottas av Foretaksregisteret kunngjøres den på nettsiden deres, og det gis en kreditorfrist på seks uker. Når kreditorfristen har utløpt kan selskapet ditt sende melding om gjennomføring av vedtaket til Foretaksregisteret.

Trenger du økonomisk rådgivning eller hjelp til å registrere fusjon? Våre regnskapsførere holder til over hele Norge, og har kompetanse på mange ulike bransjer. Ta kontakt med oss i Accountor i dag for å få gode råd til ditt selskap.

Vil du levere på papir? Da er fristen 1. oktober

Dersom du av en eller annen grunn må levere melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling på papir, må melding om dette være inne hos Foretaksregistret innen 1. oktober.

Ingen garanti ved senere innsending

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som sendes elektronisk til Foretaksregistret etter 12. desember, har ingen garanti for å bli registrert innen utgangen av året. Dersom du sender via papir, vil dokumentasjon om gjennomføringsmelding være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2018, dersom denne kommer til Foretaksregistret etter 30. november.

Flere velger digital innsending

I 2017 ble 99 % av alle fusjoner og fisjoner gjennomført digitalt, det melder Brønnøysundregisteret. Videre var 91,4 % av meldinger til Foretaksregistret elektroniske meldinger.

Saksbehandling innen en time i Foretaksregistret

Dersom du sender inn endring om daglig leder eller regnskapsfører, registreres det automatisk i Foretaksregistret. Prosessen går så raskt at du får svar innen en time, og når endringen er registrert mottar du en oppdatert registreringsutskrift.

Følgende endringer behandles helelektronisk hos Foretaksregistret: endring av daglig leder, kontaktperson, fratreden av revisor, styrefratreden, forretningsadresse, postadresse, e-postadresse, hjemmeside, telefonnummer, ansatte, sletting av enkeltpersonforetak, gjennomføring av fusjon mellom mor og datterselskap, gjennomføring av fusjon mellom selskap med samme eier med mer.

 

Lurer du på hvor mye av regnskapet du kan gjøre selv? Ta Accountors regnskapstest og finn ut

Les flere nyheter for selskaper: Hva innebærer en fullstendighetserklæring i årsoppgjøret?

Kilder: Brønnøysundregistrene

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!