Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Seks poster i skattemeldingen du bør kontrollere

Tirsdag 30. april er det siste frist for å gjøre endringer på skattemeldingen.

Kanskje har det skjedd endringer i økonomien eller livssituasjonen din som påvirker skatten, som Skatteetaten ikke har fått med seg? Her er en oversikt over postene du bør se nøye på når du skal kontrollere skattemeldingen.

Fordeling av renter og gjeld mellom samboere og ektefeller 

Dersom man har lån sammen med samboer eller ektefelle, vil lån og renter stå oppført på én av dere. Dette kalles hovedlåntakeren. Samboere, ektefeller og andre medlåntakere må derfor fordele både gjeld og gjeldsrenter mellom seg etter prosentvis eierskap i boligen. 

Dersom én av dere ikke har inntekt, eller svært lav inntekt, kan det hende at det ikke lønner seg å fordele gjeldsrentene og gjelden mellom dere. Da kan viktige fradrag gå tapt. Når én av dere har en netto inntekt etter fradrag på 54.750 kroner eller mindre, vil ikke fradragene få noen effekt i skattemeldingen. Forklaringen er at netto inntekt skattemessig i praksis er null for netto inntekt på 54.750 kroner eller lavere. 

Refinansiering av lån 

Kostnader knyttet til bytte av långiver for å få lavere renter, er fradragsberettiget. Man kan blant annet trekke fra både tinglysningsgebyr og takstkostnader på skatten. 

Leide du ut bolig i 2018? 

Utleie av mindre enn 50% av egen bolig er skattefritt, så lenge man ikke kommer inn under reglene om korttidsutleie. Reglene om korttidsutleie gjelder for utleie av hele eller deler av egen bolig i mindre enn 30 dager av gangen. 

Dersom man i 2018 hadde skattepliktig utleie av bolig, har man rett til en rekke fradrag, blant annet kommunale avgifter, eventuelt vedlikehold, forsikringer og eiendomsskatt. For vedlikehold er det viktig å skille slike kostnader mot påkostninger, da påkostninger ikke kan fradragsføres i skattemeldingen når man fremdeles eier boligen. Dette bør man se over når man skal kontrollere skattemeldingen.

Vil du lese mer om skattefritt og skattepliktig utleie? Sjekk ut vår artikkel om skatteregler for utleie.

Har du barn under 12 år? 

Har man barn under 12 år, har man rett til foreldrefradrag for utgifter til barnehage, barnevakt, SFO eller kjøring til og fra disse, dersom det er omvei til jobb. Fradraget er maksimalt 25.000 kroner for første barn, og deretter et tillegg på 15.000 kroner per barn utover barn nummer én. 

Ble du skilt eller separert i 2018?  

Dersom du ble skilt eller separert i løpet av 2018, vil de som har rett til utvidet barnetrygd også ha rett til et særfradrag i skatten. Dersom barnet bor halvt om halvt til begge foreldre, gis det halvt særfradrag til begge foreldre.  

Dersom skifte grunnet skilsmisse ikke er gjennomført før årsskiftet, godtar skattekontoret normalt den fordelingen av gjeld og eiendeler som er gjort i skattemeldingen. Gjeldsrenter for gjeld som var felles i skilsmisseåret, fordeles frem til et eventuelt skifte dersom begge var ansvarlige for gjelden.  

Pendler du til jobben?  

De som har lang reisevei til og fra jobb, kan ha rett til fradrag for kost, losji og reiseutgifter. For inntektsåret 2018 ble det gjort innstramminger i pendlerfradraget, så det er spesielt viktig for pendlere å kontrollere skattemeldingen nøye. Nytt av denne skattemeldingen er at man ikke lenger har fradragsrett for kost dersom man kan oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. Det kan ha ha gitt en overraskelse for mange pendlere i årets skattemelding. 

I denne artikkelen kan du lese mer om pendlerfradrag

Sjekk at du har fått alle fradragene du har krav på! 

På Skatteetatens hjemmesider finner man fradragsveilederen, som gir oversikt over utgifter man kan trekke fra på skatten. Her kan man enkelt huke av for det som gjelder deg, og se hvilke fradrag du kan ha krav på. 

Kilder: Skatteetaten, Smarte Penger, DNB Nyheter

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!