Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

skattepengene 2019

Skattepengene er rett rundt hjørnet – men ikke for alle

Snart kommer det endelige skatteoppgjøret. Mange får skatteoppgjøret i juni, men noen vil ikke få det før i august.

Når det gjøres tilgjengelig på Altinn vil du få varsel via e-post eller SMS. Om du har skatt til gode får du utbetalt dette innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på det endelige skatteoppgjøret.

De som leverer skattemeldingen på papir kan tidligst vente å få skatteoppgjøret i august.  

Hvem er det som ikke får skattepengene i juni?

Skattemeldingen som ble sendt inn i slutten av april, behandles fortløpende. Det kan være en rekke forklaringer til hvorfor man ikke er med i «pulje 1» av skatteoppgjøret. Generelt sett er det slik at jo mer komplisert skattemeldingen er og jo flere vedlegg man har, jo lengre tid vil behandlingen ta.

Andre årsaker kan være: 

  • At man er oppført med feil kontaktinformasjon og dermed ikke har fått varsel om skatteoppgjør 
  • At du er næringsdrivende eller ektefelle av næringsdrivende. Denne gruppen skatteytere får oppgjøret tidligst 15. august dersom man er elektronisk bruker, med løpende oppgjør frem til 23. oktober 
  • Dersom du har søkt om utsatt frist for å levere skattemeldingen 
  • At du har levert skattemeldingen på papir 
  • Skatteetaten gjennomfører stikkprøver, og dersom din skattemelding er tatt ut i kontroll kan skatteoppgjøret være forsinket.  

Når i juni kan man vente å få utbetalt skatt til gode? 

De fleste vil få varsel om at skatteoppgjøret er ferdig 27. til 28. juni. Da vil endelig skatteoppgjør være tilgjengelig i Altinn. Første mulige dato for utbetaling er ifølge Altinn 27. juni, neste mulighet er 15. august og deretter er det løpende oppgjør frem til 24. oktober.  

Les mer: Skattepengene kan komme tidligere fra og med 2020

Pass på å sjekke kontonummeret! 

Kontonummer som står på skattemeldingen mottatt i april er den kontoen skattepengene vil bli utbetalt til. Fristen for å endre eller oppdatere dette kontonummeret avhenger av når du får skatteoppgjøret, og Skatteetaten anbefaler at man er ute i god tid før du forventer å få skatteoppgjøret. Er man for sent ute, vil skatteoppgjøret utbetales til den kontoen som er opplyst i skattemeldingen. På skatteetatens hjemmesider er det en guide til hvordan du kan endre kontonummer for utbetaling

Fikk du utbetalt mindre enn det som er oppgitt som skatt til gode? 

Forklaringen til dette kan være at skatteoppkrever har foretatt en motregning av skatt til gode, og er en oppgjørsmetode som innebærer en avregning så langt de dekker hverandre. Dette kan skatteoppkrever gjøre dersom man skylder skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år, dersom man skylder skatt til andre kommuner, dersom du har ubetalt merverdiavgift eller eiendomsskatt.  

Sørg for at skatteoppgjøret for foretaket er i orden – Accountor hjelper deg med rapportering av skatt og MVA til myndighetene. Ta kontakt med oss her for å få en løsning tilpasset din bedrift.

Kilder: Altinn, Skatteetaten, Skattetaten

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!