Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

formuesverdien av bolig

Har du husket å kontrollere formuesverdien av bolig i skattemeldingen?

Eier du en eller flere boliger? Da har du sikkert sett at formuesverdien av primær- og sekundærbolig blir forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du lurer kanskje på hvordan denne verdien er kalkulert? Skatteetaten setter den forhåndsutfylte verdien på boligene etter sjablongregler. Hvis markedsverdien de beregner er høyere enn faktisk markedsverdi kan du klage dette inn, slik at formuesverdien din settes ned. På den måten unngår du å bli skattlagt mer enn du skal.

Slik beregnes formuesverdien av bolig i skattemeldingen 

Formuesverdien av bolig beregnes på grunnlag av statistikk fra SSB om omsatte boliger, hvor det i beregningen tas hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

I 2018 og 2019 settes formuesverdien i skattemeldingen til 25% av beregnet verdi. Formuesverdien av primærbolig skal ikke overstige 30% av dokumentert markedsverdi.  

Formuesverdi for sekundærbolig i skattemeldingen  

Primærbolig er den boligen skatteyter har som sitt hjem ved utgangen av året.

Sekundærbolig regnes som all annen boligeiendom som ikke er primærbolig, og gjelder eksempelvis pendlerbolig og bolig som leies ut. Også bolig som eieren har flyttet ut av før utløpet av inntektsåret, for eksempel på grunn av samlivsbrudd, regnes som sekundærbolig.  

Formuesverdien av sekundærbolig beregnes også på grunnlag av statistikk fra SSB, men formuesverdien settes til 90% av beregnet boligverdi i skattemeldingen. Dersom beregnet formuesverdi overstiger dokumentert markedsverdi, kan man kreve verdien nedjustert.  

Leide du ut bolig i 2018? Her er punktene du må huske på i skattemeldingen

Er beregnet markedsverdi i skattemeldingen satt for høyt?  

Det kan være flere grunner til at verdien er satt for høyt, blant annet:  

  • Størrelsen på boligen er feil. Det er viktig å merke seg at verdien beregnes ut fra P-rom og ikke totalareal. 
  • Det er innhentet uriktige opplysninger om boligtype eller byggeår
  • Prisstigningen i boligmarkedet har økt mer enn i området du bor i

Dette må du gjøre dersom du skal kreve verdien nedjustert  

For primærbolig kan man kreve formuesverdien nedjustert dersom formuesverdien overstiger 30% av dokumentert markedsverdi, mens for sekundærbolig kan man kreve en nedjustering dersom verdien i skattemeldingen er større enn dokumentert markedsverdi.  

For å dokumentere boligens reelle markedsverdi trenger man én av følgende typer dokumentasjon 

  • Takst fra takstmann, 
  • Verdivurdering/e-takst fra eiendomsmegler, eller
  • Dokumentasjon på salgsverdi av omtrent lik bolig i området. Dette kan man finne ved å gå inn på boligprisoversikter, hvor man kan se hva som er omsatt i nærheten av deg den siste tiden. Dersom forholdsvis like boliger er omsatt det siste året, kan dette brukes som dokumentasjon for å få satt ned boligverdien i skattemeldingen. 

Huseiernes landsforening anbefaler alltid å rette formuesverdien!  

Selv om man eksempelvis har for høy gjeld til å betale formuesskatt, kan formuesverdien benyttes i beregning av eiendomsskatt. For å redusere eiendomsskatten er det derfor lurt å holde formuesverdien i skattemeldingen oppdatert.  

Har du solgt eller kjøpt bolig nært årsskiftet?  

I skattemeldingen skal de boligene du eide ved utgangen av 2018 være registrert. Dersom du kjøpte bolig like rundt årsskiftet, regnes eierskapet ved overtakelsen av boligen. Det vil si at dersom du i desember 2018 inngikk avtale om kjøp av bolig, men overtok boligen i januar 2019, skal boligen ikke stå i skattemeldingen for 2018. Boligen kommer først inn i neste års skattemeldingen. Tilsvarende regel gjelder for bolig som er solgt. 

Få hjelp med regnskapet til bedriften din – så kan du bruke tiden din på det du tjener penger på. Ta kontakt med oss i Accountor for å få et tilbud som er tilpasset din bedrift.

Kilder: Skatteetaten, Huseiernes Landsforbund, Skatteetaten

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!