Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Årsoppgjøret frister

Fristene for årsoppgjøret i 2019

2018 er på hell, og det er på tide for bedrifter å gjøre opp regnskapet for året som har gått.

Noen er allerede godt i gang med ferdigstillelsen av regnskap og skattepapirer for 2018. Det er mye å holde oversikt over, blant annet fristene for innsending. Her er en oversikt over fristene de fleste næringsdrivende må forholde seg til i årsoppgjøret for 2018. 

Innsending av årsregnskap og årsberetning

Regnskapspliktige selskaper skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapsloven. Dette omfatter blant annet aksjeselskaper, ansvarlige selskap og andre deltakerlignede som overstiger terskelverdiene i regnskapsloven og enkeltpersonforetak som overstiger regnskapslovens angitte terskelverdier. Terskelverdiene finner du på Brønnøysundregistrenes sider her.

Frister for regnskapet

Fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette innebærer at selskap som har alminnelig regnskapsår har frist for å ferdigstille årsregnskapet til 30. juni 2019. 30. juni er også den samme fristen generalforsamlingen har for å behandle årsregnskapet og årsberetningen. For selskap med revisjonsplikt må regnskapet ferdigstilles før denne fristen.  

Fristen for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet, altså senest 31. juli 2019. Dette gjøres ved å levere regnskapet elektronisk gjennom Altinn.

Frister for skatt  

Selskap og næringsdrivende er pliktig til å levere skattemelding og næringsoppgave. For aksjeselskaper kan dette leveres elektronisk fra regnskapssystemet fra og med 15. februar 2019. Fristen for å sende inn skattemelding og næringsoppgave for selskap og næringsdrivende er 31. mai.  

Andre frister  

  • Aksjonærregisteroppgave har frist for levering 31. januar 2019, både for levering elektronisk og på papir 
  • MVA-melding for små virksomheter med årstermin har frist for levering og betaling 11. mars 
  • Regnskapsførere og revisorer har frist for å søke om utsatt levering av skattemelding for sine klienter 31. mai

Ønsker du veiledning for å få årsoppgjøret levert riktig og i tide? I Accountor har vi erfaringer med både store og små bedrifter, slik at vi kan gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv måte for deg. Ta kontakt her for å høre om hvilke løsninger vi kan tilby for din bedrift.

Les mer: Hva innebærer fullstendighetserklæringen i årsoppgjøret?

Kilder: Skatteetaten, Visma

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!