Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Fristen for å sende inn årsregnskapet er 31. juli – forsinkelsesgebyr beregnes fra og med 1. august

Alle bedrifter med regnskapsplikt må sende inn årsregnskap innen 31. juli.

Om bedriften er underlagt regnskapsplikt etter regnskapsloven bestemmes av variabler som organisasjonsform, størrelsen på bedriften og om virksomheten eventuelt er underlagt tilsyn.  

Disse bedriftene har regnskapsplikt 

  • Alle aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), borettslag og boligbyggelag, eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner, stiftelser, utenlandske foretak (NUF)  
  • Revisjonsselskap, regnskapsførerselskap og eiendomsmeglerforetak har regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform  
  • Ansvarlige selskap og andre deltakerlignende selskap har regnskapsplikt dersom virksomheten har mer enn 5 millioner kroner i salgsinntekt, mer enn 5 årsverk, 5 eller flere deltakere, eller dersom en av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar, slik som et AS eller ASA 
  • Enkeltpersonforetak med eiendeler på mer enn 20 millioner kroner eller mer enn 20 årsverk i gjennomsnitt  

Her kan du lese om reglene for de med begrenset regnskapsplikt 

Noen bedrifter har avvikende regnskapsår 

Når regnskapsåret avsluttes på en annen dato enn 31. desember, kalles det for å ha avvikende regnskapsår. Avvikende regnskapsår benyttes av blant annet filialer og datterselskap av utenlandske foretak slik at de har regnskapsår som sammenfaller med utenlandsk morselskap/hovedforetak.

Virksomheter som ut fra sesongmessige variasjoner i virksomheten benytte avvikende regnskapsår dersom det øker informasjonsverdien for brukerne av regnskapet. Andre grupper enn de to nevnte må søke dispensasjon hos Skatteetaten for å ha avvikende regnskapsår.  

Gebyr på inntil 59.800 kroner dersom fristen ikke overholdes  

Alle virksomheter og enheter som er innsendingspliktig, skal sende inn årsregnskapet til Regnskapsregistret senest 31. juli, med mindre virksomheten har avvikende regnskapsår. Det er ikke mulig å få lengre frist, og gebyrene løper fra og med 1. august. Les mer om gebyrsatsene ut fra hvor sent årsregnskapet sendes inn her.

I første omgang er det selskapet selv eller regnskapsenheten som har ansvar for å betale forsinkelsesgebyret, og dersom dette ikke betales vil medlem av styret, deltakere og i noen tilfeller daglig leder bli ansvarlig for å betale forsinkelsesgebyret.  

Vil du ha hjelp med å sørge for at alt blir levert korrekt og i tide? Ta kontakt med oss i Accountor, vi har gode løsninger for regnskap for både større og mindre foretak. Les mer om hva vi kan hjelpe deg med her

I ytterste konsekvens kan selskapet eller regnskapsenheten bli tvangsoppløst 

Dersom årsregnskapet ikke er sendt til Regnskapsregistret senest 6 måneder etter innsendingsfristen 31. juli, kan Tingretten tvangsoppløse selskapet eller regnskapsenheten.  

Få hjelp med regnskapet av en erfaren regnskapsfører – så er du trygg på at alt blir levert inn korrekt og i tide. Les mer om hva Accountor kan hjelpe din bedrift med her.

Kilder: Brønnøysundregisteret (innsendingsplikt), Brønnøysundregisteret (avvikende regnskapsår), Brønnøysundregisteret (tvangsoppløsning)

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!