Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Nye krav til kassasystem

Fire sentrale endringer i lover og regler som trer i kraft 1. januar 2019

Nytt år og nye muligheter, men det betyr også at det kommer endringer i lovverket.

Her er noen sentrale endringer som trer i kraft fra nyttår, som berører deg som er næringsdrivende eller arbeidstaker

Nye krav til kassasystem: Berører alle med kontantsalg  

Fra 1. januar 2019 trer ny kassasystemlov og forskrift i kraft, hvor alle bokføringspliktige med kontantsalg berøres. Det sentrale i denne endringen er at kravet til kvittering nå er modifisert til at det ikke kreves kvittering for betalingsløsninger som er integrerte, og heller ikke i de tilfeller kunden selv ikke etterspør kvittering.   

Noen næringer er unntatt de nye kravene, og har fremdeles kvitteringsplikt. Dette gjelder blant annet taxivirksomhet og de som leverer helsetjenester som er unntatt avgift etter merverdiavgiftsloven §3-2.

Dersom du er i tvil om din virksomhet tilfredsstiller de nye kravene til kassasystem, kan dette sjekkes ut ved å kontrollere om ditt kassasystem opp mot Skatteetatens liste over kassasystem som er i samsvar med detn ye lovverket om kassasystemer.

Ta kontakt med oss i Accountor om du behøver veiledning om hvordan dette påvirker din bedrift.

Sikkerhetsloven: Utvidet ansvar for daglig leder og styret

«Hacking» har i de senere år fått en ny mening, og er en stadig større trussel for nasjonal og internasjonal virksomhet. Løsepengevirus blir av«hackerne» brukt som trussel og forhandlingsmoment for å gi tilbake kontrollen over servere og datamaskiner. Fra 1. januar 2019 kan selskap med samfunnsviktige funksjoner få et utvidet ansvar for å sikre at virksomheten ikke rammes av løsepengevirus eller andre hendelser som hindrer tilgangen til tjenesten eller varen som tilbys.  

I følge Den Norske Dataforening vil den nye sikkerhetsloven ha konsekvenser for mange virksomheter her til lands, og det understrekes at dette ikke er et ansvar som kan overlates til IT-avdelingen, men er noe daglig leder og styret vil måtte ha kontroll og oversikt over.  

Ny beløpsgrense for personalrabatter

Fra 1. januar 2019 innføres nye regler om skattemessig behandling av rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiversforpliktelser ved å yte slike rabatter. Arbeidstaker kan etter nyttår skattefritt motta samlede rabatter på inntil 7.000 kroner per år, og for å kunne regnes som skattefri kan rabatten ikke overstige 50 % av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.

Vi har gått nærmere inn på de nye reglene for personalrabatter her: Skattefrie personalrabatter – nå kommer det ny maksgrense  

Arbeidsmiljøloven: Strengere krav til fast ansettelse  

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, hvor det innføres strengere krav til fast ansettelse. Videre vil det fra 1. januar 2019 være en utvidet adgang for arbeidstaker til å kunne kreve fast ansettelse. Det er også vedtatt å endre loven slik at det er begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av arbeidskraft.  

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er uttømmende for alle lovendringer som berører næringsdrivende og arbeidstakere, men oppsummerer det vesentligste av lovendringene som innføres 1. januar 2019.  

Kilder:  RSM, Regjeringen, Dataforeningen, Finans Norge, Skatteetaten

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!