Aktuelt

Nyheter og fagartikler innen økonomi og ledelse

Renter på restskatt

Ble det «baksmell» på skatten? Slik unngår du renter på restskatt

Betalte du for lite skatt i 2018, må du betale tilbake, og i tillegg vil det påløpe renter på restskatten. Hvor mye rentene utgjør avhenger av når du mottar det endelige skatteoppgjøret og rentesatsen.

Men betaler du innen en viss frist kan du imidlertid unngå renter. Her er hvordan du unngår renter på restskatt:

Restskatt på 1 000 kroner eller mer?

I slike tilfeller vil summen av restskatten deles inn i to fakturaer. Dersom man får tilbake skatteoppgjøret i juni, vil første faktura ha en frist for betaling 20. august, og den andre 24. september.

De som får skatteoppgjøret i august eller senere, vil ha betalingsfrist for første faktura tre uker etter at skatteoppgjøret er klart. Faktura nummer to vil ha en frist åtte uker etter at skatteoppgjøret ble gjort tilgjengelig. 

Restskatt på under 1 000 kroner?

Her vil fristen for betaling avhenge av når du mottar skatteoppgjøret. De som mottar skatteoppgjøret i juni, vil få en betalingsfrist satt til 20. august. De som mottar skatteoppgjøret 15. august eller senere, har en betalingsfrist satt til tre uker etter datoen for mottak av endelig skatteoppgjør fra Skatteetaten. 

Slik unngår du renter på restskatt 

Dersom du vet at det vil bli restskatt, kan du betale inn ekstra innen 31. mai 2019 for å unngå renter på restskatten. Denne fristen gjelder uavhengig av om du har søkt utsatt levering av skattemeldingen for personer. Innbetalinger etter denne fristen vil ikke hensyntas i den endelige skatteavregningen. Betalte du inn for mye restskatt, vil du godtgjøres for renter ved tilbakebetalingen. 

For å betale inn ekstra til dekning av restskatt, bruker man betalingsinformasjonen som står i skattemeldingen som ble mottatt 4. april 2019.  

Rentesatsen på restskatt

Renten på restskatt er 0,59% per år, beregnet fra 1. juli i inntektsåret. For skatteoppgjøret i inneværende år betyr det at rentene regnes fra 1. juli 2018 frem til datoen hvor endelig skatteoppgjør mottas. Dersom du mottar skatteoppgjøret i juni, vil renten beregnes frem til dette tidspunktet.

Kilde: Skatteetaten

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Accountor? Ta kontakt med oss!